Ayuda
Ir al contenido

Dialnet


Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària: convocatòria 2018-19

Imagen de portada del libro Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària

Información General

  • Citas a capítulos: 5 Citas

Listado de artículos


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

  • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno