Ir al contenido

Dialnet


Marketing con causa. Precedentes, origen y desarrollo en España. Elaboración de un modelo procedimental de desarrollo de programas de marketing con causa entre las organizaciones no lucrativas y la comunidad empresarial

 • Autores: Carolina Sorribas Morales
 • Directores de la Tesis: Joan Sabaté i López (dir. tes.)
 • Lectura: En la Universitat Ramon Llull ( España ) en 2010
 • Idioma: español
 • Materias:
 • Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: TDX
 • Resumen
  • En aquest treball de recerca es realitza una aproximació transversal a les característiques de l'entorn en el que s'ha desenvolupat el màrqueting amb causa (MCC), englobant aspectes com l'evolució del sector no lucratiu a Espanya, l'augment del compromís social empresarial, el sorgiment d'una tendència que prioritza valors com la solidaritat i el medi ambient i que pot haver influït ens els hàbits de compra de certs consumidors i, per últim, la progressiva ampliació del màrqueting tradicional, fet que ha permès el sorgiment de disciplines com el màrqueting social o el MCC, entre d'altres. Posteriorment, s'aprofundeix específicament en el MCC, analitzant el seu origen i evolució durant els últims anys. Per això, es realitza una aproximació històrica a aquest concepte, exposant les principals definicions que sobre aquesta disciplina s'han realitzat a Espanya i a l'estranger i des dels seus orígens fins a l'actualitat. Així mateix, es realitza una clarificació de l'actual confusió terminològica existent entre conceptes com MCC, màrqueting social corporatiu, màrqueting de causes socials o màrqueting social, entre altres. Finalment, es realitza un model procedimental de desenvolupament de programes de MCC entre les organitzacions no lucratives i la comunitat empresarial, model que pretén servir de guia i orientació a les organitzacions no lucratives que decideixin portar a terme programes de MCC amb la comunitat empresarial. Si bé no existeix cap procediment ni forma de gestió que asseguri que els programes de MCC seran un èxit, en aquesta investigació s'exposen, per un costat, les principals variables que influeixen en l'èxit o fracàs d'una programa de MCC i, per l'altre, es desenvolupa un model procedimental de desenvolupament de programes de MCC que serveix de punt de partida per a que una organització no lucrativa tingui les bases i els fonaments bàsics per poder gestionar correctament un programa d'aquestes característiques. Les variables i el model procedimental, elaborat a partir de la literatura analitzada sobre el tema, la observació de programes de MCC i els coneixements previs de l'autora, tenen l'objectiu de servir de guia i orientació als estrategues de màrqueting de les organitzacions no lucratives que, sovint, no disposen de la formació ni la informació adequada per portar a terme iniciatives en aquest àmbit i, per tant, desaprofiten una bona ocasió per donar-se a conèixer com a organització no lucrativa i per augmentar i diversificar les fonts de recursos.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno