Ir al contenido

Dialnet


The role of revision in english-spanish software localization

 • Autores: Graciela Massonnat Mick
 • Directores de la Tesis: Anthony Pym (dir. tes.)
 • Lectura: En la Universitat Rovira i Virgili ( España ) en 2015
 • Idioma: inglés
 • Materias:
 • Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: TDX
 • Resumen
  • La tasca principal d'aquest projecte d'investigació empírica és explorar el procés de revisió en la traducció de la interfície de tres pogramas de programari desenvolupats per Siemens PLM Software Inc Centrarem la nostra atenció especialment en el paper dels revisors locals de l'idioma espanyol com una de els actors principals de les versions localitzades. L'equip format per traductors de plantilla i de revisors locals s'ha convertit en un tema d'interès per als investigadors, els professors de llengua i els professionals de la traducció. La revisió de la traducció és cada vegada més rellevant en l'ambient de la localització de programari. Les principals preguntes de recerca en aquest projecte són: La versió en espanyol és una fidel traducció del text escrit en anglès? Per què alguns clients mexicans prefereixen utilitzar les aplicacions de programari en idioma anglès? Per avaluar si la traducció i la funcionalitat de la interfície de les tres aplicacions eren apropiades, es va realitzar una extensa anàlisi lingüístic de seixanta segments de text extrets de les tres aplicacions traduïdes i revisades per traductors interns i revisors locals, respectivament. En segon lloc, un selecte grup de clients i usuaris de parla hispana de les aplicacions de Siemens completi un qüestionari d'avaluació electrònica. I per entendre millor les preferències d'idioma dels clients mexicans, es va realitzar una anàlisi lingüístic d'una sèrie d'informes de problemes presentats pels usuaris de les aplicacions durant sis mesos. L'anàlisi de les dades indica que els errors de traducció i el llenguatge es van corregir durant l'etapa de revisió. Les proves dels instruments de l'enquesta suggereix que la versió localitzada de la interfície d'usuari es llegeix amb fluïdesa i naturalitat. No obstant això, es va trobar que la principal diferència estadística entre la font i el text de destinació en el nombre dels errors funcionals. Per aquesta raó, alguns usuaris de parla hispana en realitat canviar a la versió en anglès dels productes de programari. I, finalment, l'evidència dels informes de problemes suggereix que el nombre d'Informe de problemes és baix durant el període de temps determinat i que no hi ha cap crítica per qüestions funcionals.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno