Ir al contenido

Dialnet


Què podem ensenyar i aprendre sobre llum? Mapa de progrés per a l'aula

  • Autores: Digna Couso, Conxita Márquez
  • Localización: Guix: Elements d'acció educativa, ISSN 0213-8581, Nº. 422, 2016, págs. 14-19
  • Idioma: catalán
  • Resumen
    • La celebració de l'Any internacional de la Llum ha proporcionat a moltes escoles l'oportunitat de fer experiències i activitats pràctiques. Aquest article proposa estructurar les idees clau en tres mapes de progrés. El primer tracta sobre el camí de la llum i com podem controlar-lo. El segon correspon a les propietats de la llum i com es poden aprofitar. I el tercer aprofundeix en el paper de la llum en l'observació dels astres de dia i de nit, així com els moviments del Sol, de la Terra i de la Lluna i els efectes que causen.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

  • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno