Ir al contenido

Dialnet


La formació continuada del professorat en una comunitat d'aprenentatge. Estudi de cas sobre les concepcions dels docents amb relació a l'ensenyament de la composició escrita

 • Autores: Marina Casadellà Matamoros
 • Directores de la Tesis: Teresa Ribas (dir. tes.), Xavier Fontich Vicens (dir. tes.)
 • Lectura: En la Universitat Autònoma de Barcelona ( España ) en 2017
 • Idioma: español
 • Materias:
 • Resumen
  • El nostre estudi aborda la temàtica de la formació professorat. Atès que els docents han de rebre formació continuada durant la seva trajectòria professional, és important considerar quins mecanismes cal emprar per desenvolupar aquests processos formatius. Partint d’un marc de recerca sociocultural, considerem necessari preguntar-nos quin és el rol dels intercanvis dialògics en la formació del professorat. Així mateix, també ens plantegem quines particularitats es distingeixen quan aquests docents són especialistes en l’àrea de llengua i es dediquen, més concretament, a l’ensenyament de la composició escrita.

   Seguint el model constructivista de processos d’ensenyament, els intercanvis dialògics seran una eina necessària per a la formació docent. Així doncs, les comunitats d’aprenentatge -enteses com un espai en què el professorat experimenta un procés formatiu basat en l’intercanvi dialògic- esdevindran un recurs per a la formació de professorat. En el cas dels docents de llengua, aquest tipus de formació els permetrà compartir visions diverses sobre l’ensenyament de la composició escrita.

   Aquesta recerca representa un estudi de cas sobre un grup de professors de llengua de secundària que tenen com a objectiu formar-se conjuntament a través de la reflexió col·lectiva. L’objectiu d’aquest estudi és doble: pretén comprovar si, efectivament, (1) estem davant d’una comunitat d’aprenentatge i (2) si es produeix un autèntic procés de formació en els membres del grup. Per acomplir el primer objectiu, analitzem les converses de vuit sessions de trobada -un curs acadèmic-, per tal de caracteritzar aquesta comunitat. Per al segon objectiu, analitzem de manera longitudinal les intervencions emeses per dues membres del grup, posant el focus en l’observació dels moviments esdevinguts en les seves pròpies concepcions sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua escrita, al llarg de la seva participació al grup.

   Els resultats de la recerca indiquen que el grup de docents funciona com una comunitat d’aprenentatge i és una eina viable per a la formació del professorat de llengua. Així, aquest treball obre portes a un nou model de formació docent basat en el diàleg i la reflexió. Per aquest motiu, aquesta investigació fa una crida als replantejaments institucionals sobre els models de formació continuada del professorat.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno