Ir al contenido

Dialnet


Las competencias profesionales en el ejercicio de la abogacía

 • Autores: José Luis Sánchez Torelló
 • Directores de la Tesis: María José Esteban Ferrer (dir. tes.), Jesús Tricás Preckler (dir. tes.)
 • Lectura: En la Universitat Ramon Llull ( España ) en 2014
 • Idioma: español
 • Materias:
 • Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: TDX
 • Resumen
  • L´objectiu principal d´aquest article ha estat la identificació de les competències professionals pròpies dels advocats que presten serveis professionals als despatxos d´advocats, en dos moments diferents de la seva carrera professional: les dels advocats junior que s´incorporen als despatxos d´advocats i les dels advocats que són socis dels mateixos. En una primera fase d´aquest estudi, s´han identificat les esmentades competències mitjançant un estudi qualitatiu que va consistir en 22 entrevistes a socis i responsables de recursos humans de despatxos de reconegut prestigi establerts a Espanya. En una fase posterior i en coherència amb els objectius de la present investigació, s´han prioritzat per ordre d´importància les competències resultants a la fase qualitativa mitjançant la realització de 65 enquestes a despatxos de reconegut prestigi d´una mostra convidada de 224. Així mateix, s´ha procedit a segmentar aquestes valoracions segons el tipus de despatx (especialistes, generalistes i multidisciplinars) i la seva facturació (petits, mitjans i grans). A l´última fase de la investigació, es comparen les competències resultants de la investigació amb les demanades per a l´obtenció del Grau en Dret a la Universitat espanyola. Aquesta investigació ha identificat i prioritzat les principals competències tècniques, personals i socials que actualment demanen els despatxos d´advocats que presten serveis jurídics a empreses a Espanya tant pel que es refereix als advocats junior com als socis. Els resultats d´aquesta investigació permeten conèixer el perfil competencial d´aquesta professió la qual cosa pot ser de gran utilitat per al sector de serveis jurídics i per a la comunitat universitària que prepara els futurs professionals del Dret.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno