Ayuda
Ir al contenido

Dialnet


Els motets de josep reig (1595-1674) contribució al coneixement del primer barroc musical a catalunya

 • Autores: Bernat Cabré i Cercós
 • Directores de la Tesis: Jordi Rifé i Santaló (dir. tes.)
 • Lectura: En la Universitat Autònoma de Barcelona ( España ) en 2019
 • Idioma: español
 • Materias:
 • Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: TESEO
 • Resumen
  • A partir de la transcripció i edició crítica de la important col•lecció de vint-i-set motets a doble cor de Josep Reig (1595-1674), conservats en el que es coneix com a Manuscrit número 5 de Santa Maria del Mar de Barcelona, s'ha realitzat una anàlisi que contempla tres aspectes clau: anàlisi formal, vincles i divergències amb la teoria musical contemporània i elements retòrics que s'hi poden localitzar. Aquesta anàlisi ha estat posada en relació amb uns altres disset motets del mateix format de Joan Pujol (1570-1626) conservats a la mateixa font. D’altra banda la comparativa ha estat feta des de la perspectiva de la més que probable relació mestre-deixeble existent entre els dos compositors.

   Altres aspectes treballats han estat un aprofundiment en aspectes fins ara desconeguts de la biografia de Reig, com també la fixació del seu catàleg d’obra conservada. Igualment, la conservació de part del Manuscrit núm. 5 de Santa Maria del Mar ha permès d’elaborar-ne un estudi codicològic.

   L’objectiu principal de la tesi és, doncs, la descripció i aprofundiment en el coneixement del procés de consolidació de l’estètica musical barroca a Catalunya a través d’un dels principals corpus de repertori del que s’ha vingut anomenar primera etapa del Barroc.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno