Ayuda
Ir al contenido

Dialnet


Per què cal repensar el temps del pati a les escoles?

  • Autores: Isabel del Arco Bravo, Anabel Ramos Pla
  • Localización: Fòrum: revista d'organització i gestió educativa, ISSN 1696-0475, ISSN-e 2014-4792, Núm. 52, 2020, pág. 5
  • Idioma: catalán
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • En aquest article s’analitzen algunes dimensions clau que han de desenvolupar els centres educatius en els moments del pati. Des d’una mirada que va més enllà de les qüestions espacials, d’infraestructures i recursos de temps i materials, cal endinsar-nos en aspectes com són la seguretat, les transicions dels recessos, el compromís de l’estudiant i de l’adult, els comportaments prosocials i antisocials i l’empoderament de l’estudiant. Sense renunciar a considerar les condicions físiques i l’organització dels espais i materials que ajuden a garantir estàndards de seguretat, també hem de posar el focus en les conductes, la supervisió i les relacions personals que s’hi generen. Podem afirmar que cal repensar totes aquestes dimensions com a aspectes clau del projecte educatiu de centre i com a aspectes que cal considerar en la formació inicial del futur mestre. En resum, cal afavorir conductes saludables de tota la comunitat educativa en aquest espai de l’horari escolar que pot esdevenir una influència clau en la formació integral dels nostres nens i nenes.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

  • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno