Ayuda
Ir al contenido

Dialnet


MatCampus 2010

  1. [1] Universidade de Santiago de Compostela

   Universidade de Santiago de Compostela

   Santiago de Compostela, España

 • Localización: Gamma: revista galega de educación matemática, ISSN 1578-2980, Nº. 11, 2011, págs. 31-36
 • Idioma: gallego
 • Texto completo no disponible (Saber más ...)
 • Resumen
  • MatCampus2010 foi unha actividade que pretendeu achegar as matemáticas á xuventude galega e portuguesa entre os 16 e 17 anos. Esta iniciativa, pioneira en Europa, estivo organizada pola Facultade de Matemáticas da Universidade de Santiago de Compostela, o Departamento de Matemáticas da Universidade do Minho e o Centro Internacional de Matemáticas en Portugal e desenvolveuse nun ambiente único de intercambio cultural.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno