Ayuda
Ir al contenido

Dialnet


El valencià a València

 • Autores: Francesc Jesús Hernàndez i Dobon
 • Directores de la Tesis: Ernest García García (dir. tes.)
 • Lectura: En la Universitat de València ( España ) en 2002
 • Idioma: catalán
 • Tribunal Calificador de la Tesis: Manuel García Ferrando (presid.), Rafael Xambó i Olmos (secret.), Miquel Nicolás Amorós (voc.), Benjamín Tejerina Montaña (voc.), Miquel Àngel Pradilla Cardona (voc.)
 • Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: RODERIC
 • Resumen
  • Aquesta tesi presenta una introducció general a la situació del valencià a la ciutat de València, a més de les introduccions històriques sobre el tema. L'autor examina, en primer lloc, el marc teòric i la correlació entre competència oral en llengua catalana i la proporció de ciutadans en cada barri, arribats de cinc comunitats castellanoparlants i països estrangers. En segon lloc, aquest text presenta la relació de classe entre capital econòmic i cultural, aplicada a les competències escrites. En tercer lloc, l'autor descriu l'estat de l'ús de la llengua a l'escola i la correlació entre competències actives i escolarització en programes d'immersió. Per últim, la tesi presenta una teoria sobre la política lingüística.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno