Ir al contenido

Dialnet


International fraud: A management perspective

 • Autores: Chad Orsen Albrecht
 • Directores de la Tesis: Simon L. Dolan (dir. tes.)
 • Lectura: En la Universitat Ramon Llull ( España ) en 2008
 • Idioma: inglés
 • Materias:
 • Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: TDX
 • Resumen
  • L'objectiu de la meva tesi és tractar i entendre millor els múltiples aspectes de la corrupció i el frau internacionals des de la perspectiva del management. Amb aquesta finalitat, hi proporciono un compendi d'articles, tots els quals han estat publicats en journals amb revisors, o bé estan en procés de ser-ho. El primer article que presento en la meva tesi fou publicat al European Business Forum, una revista especialitzada patrocinada per la CEMS, que és llegida per més de 40.000 professionals dels negocis d'arreu d'Europa. Alguns dels diaris internacionals més importants, com ara el Times of London Newspaper, també citen aquest article a bastament. S'hi exposa per què i com es cometen els fraus. El segon article que comento a la tesi es troba actualment en fase de "revisió i reenviament" al Journal of Business Ethics. Es tracta d'un journal sobre factors d'impacte, inclòs a la llista dels 40 millors journals de management que publica el Financial Times. Aquest article tracta de com les persones fan servir el poder per reclutar altres persones per tal que participin en el frau d'estats financers. Aquest segon article també es va sotmetre a la revisió d'àrbitres a l'edició 2007 de la European Academy of Management Conference que tingué lloc a París, França. El tercer article que es presenta en la meva tesi fou publicat a The Journal of Digital Forensics, Security, and Law. També s'havia presentat prèviament a la XII Conferència Anual d'AMCIS amb revisors, que tingué lloc a Acapulco, Mèxic. La Conferència d'AMCIS és un dels principals congressos acadèmics que tracten dels camps relacionats amb els sistemes d'informació. Aquest tercer article analitza com els responsables de perpetrar el frau se serveixen dels principis i les estratègies de poder i negociació per enredar les persones per Internet perquè participin en projectes de frau. El quart article que comento fou publicat a l'Information Systems Security Journal. Aquest journal fa 17 anys que el publica Taylor and Francis Publishing -una de les principals editorials de journals acadèmics-, i és la publicació oficial de CISSP i SSCP. L'article analitza les tendències actuals en matèria de frau i la seva detecció. El cinquè article que es presenta fou publicat a la Corporate Finance Review. Aquest article tracta específicament del frau d'estats financers als Estats Units. També explica què pot fer Europa per aprendre dels errors comesos als Estats Units. La Corporate Finance Review és patrocinada per Thomson Education -una editorial líder en l'àmbit educatiu. Actualment, la revista es troba al 12è any de publicació. Finalment, el darrer article que presento a la tesi és un comentari que es va fer sobre el tema del frau entre dos professors americans i jo mateix. Aquest diàleg es va publicar al Journal of Management, Spirituality, and Religion. El comentari tractava el tema de la relació entre organitzacions imbuïdes en la religió i el frau.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno