Ayuda
Ir al contenido

Dialnet


Infecció cervical pel virus del papil·loma humà (vph) al món: epidemilogia i impliacions per les estratègies de prevenció del cáncer

 • Autores: Laia Bruni
 • Directores de la Tesis: Silvia de Sanjosé Llongueras (dir. tes.)
 • Lectura: En la Universitat de Barcelona ( España ) en 2016
 • Idioma: español
 • Materias:
 • Texto completo no disponible (Saber más ...)
 • Resumen
  • Aquesta tesi presenta la definició, el desenvolupament metodològic, l'estimació i la interpretació de dos indicadors globals clau per al seguiment de les estratègies de prevenció dels Virus del Papil•loma Humà (VPHs) a tot el món: 1) La càrrega de la infecció genital pel VPH en la població general femenina definida com la prevalença del VPH en dones amb citologia normal, i 2) L'aplicació de la vacunació contra el VPH mesurada a través de la estimació global de cobertura i el nombre de dones vacunades a tot el món.

   La prevalença del VPH és un paràmetre fonamental per avaluar l'impacte potencial de les vacunes contra el VPH, i la cobertura de vacunació contra el VPH és un dels principals determinants de l'efectivitat d’aquesta intervenció. La estimació a nivell global d’aquests paràmetres serveix per avaluar la situació actual, per fer comparacions internacionals, i per estimar les tendències. No obstant això, la seva elaboració es veu dificultada per la varietat en les fonts de dades i en la manera de presentar les dades de les diferents fonts. En aquest treball s’han utilitzat tècniques de metanàlisi per superar aquestes dificultats. Les meta-anàlisis són àmpliament utilitzades en la ciència basada en l'evidència per combinar els resultats de diversos estudis i així donar una estimació més fiable i precisa de l'eficàcia d'una intervenció que la mesura individual de l’efecte proporcionada pels estudis per separat. La discussió es centra en la perspectiva global de la salut i en alguns problemes metodològics. La discussió detallada dels resultats específics està continguda en la pròpia secció de discussió dels articles.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno