Ayuda
Ir al contenido

Dialnet


L'obra de Salvador Galmes i Sanxo (1876-1951)

  • Autores: Pere Rosselló Bover
  • Lectura: En la Universitat de les Illes Balears ( España ) en 1987
  • Idioma: catalán
  • Tribunal Calificador de la Tesis: Joan Miralles Montserrat (presid.), Joan Mas Vives (secret.), Jaume Pérez Montaner (voc.), Gabriel Janer Manila (voc.), Vicent Simbor Roig (voc.)
  • Materias:
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • L'obra de salvador galmes -la cronologia de la qual s estableix en aquesta tesi a mes de la seva classificacio tot aportant-s hi a mes documents i textos inedits o de dificil acces- es una de les mes interessants de la cultura catalana desenrotllada a mallorca al principi del XX. La seva biografia palesa una participacio molt activa en la vida cultural del moment i la seva produccio es fruit d uns objectius continuadors de la renaixen[a. Aixi es importantissima la seva labor en el terreny del lul.Lisme (no sols pel que fa a l edicio de les obres de llull sino tambe pels articles conferencies i obres de caracter erudit i/o divulgatiu) hereva en bona part del pensament de josep torras i bages i amb molts de paral.Lelismes amb l ideari noucentista. Altres aspectes de la seva aportacio (articles historics traduccions d autors llatins etc.) desenrotllen tambe identics objectius si be el caire mes interessant de galmes es el de narrador terreny en el qual fou victima de les contradiccions propies del moment (modernisme/noucentisme absencia d una novel.Listica mallorquina solida etc.) la qual cosa es sens dubte una de les causes del seu abandonament de la creacio en 1928.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

  • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno