Ir al contenido

Dialnet


Escultors del so: creació musical col·laborativa i aprenentatge informal

 • Autores: Adolf Murillo i Ribes
 • Directores de la Tesis: Joan Andrés Traver Martí (dir. tes.), Auxiliadora Sales Ciges (codir. tes.)
 • Lectura: En la Universitat Jaume I ( España ) en 2014
 • Idioma: catalán
 • Tribunal Calificador de la Tesis: Maravillas Díaz Gómez (presid.), Lidón Moliner Miravet (secret.), Marta Morgade Salgado (voc.)
 • Materias:
 • Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: TESEO
 • Resumen
  • Al s. XXI l¿escola necessita amb urgència transformacions en profunditat que ens permeten adaptar-la a les necessitats que la societat en general i el nostre alumnat en particular reclamen. A l'aula, l¿educació musical respon en el moment present a models que res tenen a veure amb les maneres de fer música que trobem fora de l¿escola.

   Les noves revolucions tecnològiques aplicades al camp de la música han permès emergir amb força altres formes de fer i de col·laborar que ofereixen una nova cartografia de l¿aprenentatge musical en totes les seues dimensions.

   Per aquest motiu, aquest estudi, amb una metodologia etnogràfica, situa el focus en les pràctiques col·laboratives en la creació musical que s¿ubiquen en el context informal i que són desenvolupades per músics sense formació musical acadèmica.

   Els resultats de l¿estudi ens mostren algunes de les claus que haurem de tenir en compte a l¿hora de transformar i adaptar les pràctiques musicals que habiten les nostres aules cap a contextos més permeables entre l¿escola i la societat amb la qual conviu, afavorint i potenciant uns aprenentatges musicals més creatius i col·laboratius.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno