Ir al contenido

Dialnet


Sentit i essència: recorregut d'un pensament i d'una obra o l'itinerari de Pic Adrian

La imagen de portada del libro no está disponible

Información General

  • Autores: Roger Prevel
  • Editores: Vic : H. Associació per a les Arts Contemporànies, 2001
  • Año de publicación: 2001
  • País: España
  • Idioma: catalán
  • ISBN: 84-7602-851-2

Fundación Dialnet

Dialnet Plus

  • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno