Axuda
Ir ao contido

Dialnet


María do Carme Ríos Panisse

  • (Índice H: 2)

Esta páxina recolle referencias bibliográficas de materiais dispoñibles nos fondos das Bibliotecas que participan en Dialnet. En ningún caso se trata dunha páxina que recolla a produción bibliográfica dun autor de maneira exhaustiva. Gustaríanos que os datos aparecesen da maneira máis correcta posible, de maneira que se detecta algún erro na información que facilitamos, pode facernos chegar a súa suxestión/errata.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

  • Máis información sobre Dialnet Plus

Opcións de compartir

Opcións de contorno