Ayuda
Ir al contenido

Dialnet


Sobre a valoración económica dos efectos do vertido do " Prestige "na pesca comercial na Costa da Morte

  1. [1] Universidade de Santiago de Compostela

   Universidade de Santiago de Compostela

   Santiago de Compostela, España

 • Localización: X Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas e I Foro Iberoamericano dos Recursos Mariños e da Acuicultura: Normativa europea na calidade das augas para o marisqueo en Galicia / Manuel Rey Méndez (aut.), 2008, ISBN 978-84-608-0755-1, págs. 665-683
 • Idioma: gallego
 • Texto completo no disponible (Saber más ...)

Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno