Ayuda
Ir al contenido

Dialnet


A Carta Europea de Linguas Rexionais ou Minoritarias: O paradoxo dunha norma invulnerable con reiterada vulneración dos compromisos

    1. [1] Dereito Administrativo na Universidade de Santiago
  • Localización: Nós no mundo: Informe anual sobre a acción exterior de Galicia, ISSN-e 1989-9149, Nº. 6, 2015
  • Idioma: gallego
  • Enlaces

Fundación Dialnet

Dialnet Plus

  • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno