Ayuda
Ir al contenido

Dialnet


A paisaxe sonora.: Unha aproximación pedagóxica

  • Autores: Xoán-Xil López Fernández
  • Localización: Eduga: revista galega do ensino, ISSN-e 2171-6595, Nº. 75, 2018
  • Idioma: gallego
  • Enlaces
  • Resumen
    • Con este material preténdese colaborar nos procesos de alfabetización sonora do alumnado da ESO e bacharelato. Para acadar este fin proponse unha achega creativa á práctica da gravación de campo e a súa transformación no contexto da fonografía, a composición de paisaxes sonoras e a música electroacústica, tratando temas transversais que poden servir como contido en diversas materias (Música, Paisaxes de Galicia, Tecnoloxía, Xeografía e Historia etc.).


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

  • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno