Ir al contenido

Dialnet


Luteroren Biblia-itzulpena eta aleman hizkuntzaren batasuna

 • Autores: Javier de Goitia
 • Localización: Enseiukarrean: Deustuko Unibertsitateko aldizkaria, ISSN 1130-8192, Nº. 12, 1996, págs. 55-68
 • Idioma: vasco
 • Enlaces
 • Resumen
  • Otsaillaren 19an, 1546an, bere jaioterri zan Eisleben-en hil zan Lutero.

   Orain 450 urte. Bere lagun zan Justus Jonasek hilteko egoenari, aldi haretako ohitura zan legez, itandu eutsan bizitzan egindakoak barriro ere ontzat hartzen ete ebazan. Martin Luterok baietz. Berak bizitzan egindako guztia Ebanjelioa bere garbitasunean zabaltzeko egina zala eta, uste osoz aurreratu eitekeala Jaunaren auzi handira.

   Lutero, bada, hil zan. Baina bizitza honetan zeozer egin izan dabenekin jazo ohi dan legez, heriotzaren ostean ere bizi da bera. Bizi, bere jarraitzaleentzat.

   Eurentzat Eliza barriztatu nahi izan eban pertsonaia handia izan zan. Bizi, berak hain bizirik idatzirikoak gaur ere irakurri egiten dabezanentzat.

   Guztiok aurkitu geinke idatzi horreetan benetan eta barrutik Jainkoaren bila ibili izan zan baten historia. Eta bizi, baita, eta batez ere, bere herriko hizkuntzari beste inork itzi deutsan baino dohai handiagoa itzi eutsalako: Biblia Santua. Honi buruz berba batzuk esan nahi geunkez.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno