Ayuda
Ir al contenido

Dialnet


Resumen de Traductors, editors i lectors

Ramon Balasch, Miquel Desclot, Jordi Llavina

  • català

    En la taula rodona de les vii Jornades sobre Traducció i Literatura, dedicades a «Els Llibres del Mall (1973-1988). Un catàleg de poesia amb mires europees», hi van participar l'editor Ramon Pinyol i Balasch, el traductor Miquel Desclot i el crític literari Jordi Llavina. Mentre que Pinyol i Desclot, com a fundadors, van relatar-ne els orígens i van presentar-ne un balanç personal, Llavina va fer-ne una lectura crítica. El diàleg entre tots tres va oferir un panorama complet sobre la significació d'una editorial renovadora, que formà diferents generacions de lectors i poetes.

  • English

    In the VII Jornades sobre Traducció i Literatura focused on Els llibres del Mall (1973-1988). Un catàleg de poesia amb mires europees, the series editor Ramon Pinyol i Balasch, translator Miquel Desclot and literary critic Jordi Llavina took part in a panel discussion. Pinyol and Desclot, as founder members of the series, talked about its origins and gave their personal appraisal and Llavina made a critical reading of the series. Their dialogue offered a full idea of the relevance of the innovative publishing, key to different generations of readers and poets.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

  • Más información sobre Dialnet Plus