Ayuda
Ir al contenido

Dialnet


Resumen de Mucho más que un libro de bailes. Contextualizando socialmente el discurso de "Guipuzcoaco Dantza" (1824)

Javier Esteban Ochoa de Eribe, Daniel Bermejo Mangas

  • Juan Ignacio Iztuetak Gipuzkoako dantzei buruz garatu duen diskurtsoa bere gizarte-testuinguruan aztertu behar da idatzitako garaian zuen asmoa zein zen argitzeko. Testuingurua kontuan hartuta, gehiago jakin dezakegu Iztuetaz eta liburua idatzi zuen garaiko kontestu historikoaz. Hori dela-eta, 1824ko tradizioaren bermatzailetzat hartutako Donostiako eliteko hamar dantzari izango ditugu oinarri.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

  • Más información sobre Dialnet Plus