Ayuda
Ir al contenido

Dialnet


La Mare de Déu dels Àngels de Tortosa i el seu pas per l�àmbit privat

 • Autores: Cèsar Favà Monllau
 • Localización: Porticvm, Revista d´Estudis Medievals, ISSN-e 2014-0932, Nº. 2, 2011, págs. 68-89
 • Idioma: español
 • Enlaces
 • Resumen
  • català

   Les línies que segueixen no tenen altre propòsit que el d¿intentar reconstruir un dels episodis més desconeguts de la història recent de l¿emblemàtica taula de la Mare de Déu dels Àngels de Tortosa: el seu pas per l¿àmbit privat anterior a l¿adquisició per part de la Generalitat i l¿Ajuntament de Barcelona, el 1932. Amb aquesta intenció es donarà a conèixer, per primer cop, el contingut de les cartes que intercanviaren dos dels qui en foren propietaris, Jaume Perepons i Lluís Plandiura, les quals fins ara es conservaven inèdites a l¿Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.

  • English

   This article aims to reconstruct one of the most unknown episodes in the recent history of the Virgin of the Angels panel from Tortosa: when it belonged to private collectors until 1932, date in which it was acquired by the Generalitat and the Barcelona Town Hall. With this intention, and for the first time, it will be unveilled the content of the letters that were exchanged between two owners of the panel �Jaume Perepons and Lluís Plandiura� which, for the time being, were unreleased in the Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno