Ayuda
Ir al contenido

Dialnet


Quan suquem una galeta a la llet...

  • Autores: Núria López Rebollal, Pilar Melcón
  • Localización: Guix: Elements d'acció educativa, ISSN 0213-8581, Nº. 369, 2010 (Ejemplar dedicado a: Aprendre a mirar el món a partir de les ciències), págs. 35-41
  • Idioma: catalán
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • El treball de ciencies a l'escola ens ha d'acostar a la idea de coneixer per comprendre els fenòmens del món, per poder-nos-hi implicar i per prendre decisions. Podem, davant un fet quotidià, cercar respostes que connectin allò que veiem amb el que podem imaginar des d'una mirada científica. Quin tipus de gestió d'aula hem de practicar? Quin és el paper de la persona adulta, i el deIs nens i nenes?


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

  • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno