Ir al contenido

Dialnet


Hiri-hondakinak kudeatzeko political Bizkaian

  • Autores: Iosu de Madariaga
  • Localización: IeZ: Ingurugiroa eta zuzenbidea = Ambiente y derecho, Nº. 5, 2007, págs. 11-19
  • Idioma: vasco
  • Resumen
    • Hiri-hondakinak kudeatzeko politika Bizkaian, ¿Bizkaiko Uri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integrala 2005-2016¿ onartzen duen 10/2005 Foru Arauan, 2005eko abenduaren 16koan zehazten da. Dokumentu honek, hondakinen kudeaketa iraunkorra proposatzen du, kudeaketa-eredu integralean oinarrituta eta kudeatzeko aukeren hierarkia malgutasunez ezarrita. Xede nagusia aurrezaintza izango da; eta gainerako helburuak, honako hauexek, hurrenez hurren: berrerabilpena, berziklapen materiala ¿konpostgintza barne-, balorizazio energetikoa eta, azkenik, balorizatu ezin den zatiaren isurketa segurua. Helburu orokorra hauxe da: hiri-hondakinen etorkizuneko kudeaketak kalitate oneko zerbitzua eskaintzea herritarrei, kostua ahalik eta homogeneoena izatea Bizkaiko Lurralde Historiko osoan eta ingurumena ahalik eta gehien babestea, indarrean dagoen legeriako eskakizunak eta garapen iraunkorraren printzipioak betetzeko. 2016rako helburu estrategiko nagusia hondakin gordinen edo lehen mailako hondakinen isurketaren desagerpena da. Horretarako, Bizkaian sortzen diren hiri-hondakin guztiak tratatu beharko dira isuri aurretik.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

  • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno