Ir al contenido

Dialnet


Factors prenatals materns que afecten el comportament del nadó: el paper de l'ansietat, l'exposició a la nicotina i l'estat en ferro

 • Autores: Carmen Hernández Martínez
 • Directores de la Tesis: Maria Victoria Arija Val (dir. tes.), Josefa Canals Sans (dir. tes.)
 • Lectura: En la Universitat Rovira i Virgili ( España ) en 2011
 • Idioma: catalán
 • Materias:
 • Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: TDX
 • Resumen
  • L’objectiu d’aquest treball va ser estudiar l’efecte de l’ansietat, l’hàbit tabàquic i l’estat en ferro prenatals materns sobre el comportament neonatal avaluat mitjançant la Neonatal Behavioral Assessment Scale en 301 nadons en un estudi longitudinal. Els resultats mostren que els fills de mares ansioses presenten pitjors capacitats d’interacció-atenció, i que els nens presenten més afectació que les nenes mostrant més irritabilitat. D’una altra banda, després d’ajustar per variables pediàtriques i sociodemogràfiques, els nadons de mares fumadores passives van estar més afectats que els de fumadores actives presentant tots ells alteracions en les capacitats d’atenció, autoregulació i motricitat. El dèficit de ferro al principi de l’embaràs va afectar a la resposta autonòmica neonatal i al final a la resposta motriu i d’autoregulació. En població de baix risc mèdic i psicosocial, nivells moderats d’ansietat, tabaquisme i dèficit de ferro prenatals materns afecten al comportament neonatal indicant alteracions en el neurodesenvolupament.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno