Ayuda
Ir al contenido

Dialnet


Analisi del procés de realització i tutorització dels treballs d'investigació a secundària: propostes didàctiques per millorar la competència en recerca de l'alumnat

 • Autores: María del Pilar Menoyo Díaz
 • Directores de la Tesis: Neus Sanmartí i Puig (dir. tes.)
 • Lectura: En la Universitat Autònoma de Barcelona ( España ) en 2013
 • Idioma: catalán
 • Tribunal Calificador de la Tesis: Marina Castells i Llavanera (presid.), Anna Marbà (secret.), Manuel Belmonte Nieto (voc.)
 • Materias:
 • Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en:  DDD  TESEO 
 • Dialnet Métricas: 6 Citas
 • Resumen
  • El present treball tracta de mostrar, descriure i analitzar aspectes que el professorat hauríem de tenir present en ensenyar l’alumnat de secundària a aplicar processos d’investigació, des de com comptar amb la seva motivació per iniciar un treball de recerca fins arribar a la comunicació pública dels resultats obtinguts. Els aspectes en què hem incidit especialment són: tenir present la idea inicial que tenen els alumnes en iniciar el seu treball d’investigació sobre què significa ciència i activitat científica, tenir present les dificultats que es van trobant en el camí, donar oportunitats per aplicar habilitats pròpies de la investigació, comptar amb la importància de l’avaluació, l’autoavaluació i l’avaluació entre iguals, i tenir present les emocions que es manifesten d’una manera o altra al llarg de tot el procés. Pretenem analitzar i valorar, la idoneïtat i interès de les opcions didàctiques en les que hem incidit, concretament en la importància del treball cooperatiu i el tractament de l’avaluació, així com la gradació de les habilitats investigadores al llarg de l’ESO, que hem anant incorporant des de l’òptica de la recerca-acció des del curs 2001-02, fins l’actualitat. Les conclusions a les que arribem són producte d’una revisió documental i d’una anàlisi de dades procedents, per una part d’alumnat nostre, que hem tingut al llarg de tota la secundària i el batxillerat durant els anys 2001-2011, així com d’altres alumnes amb els quals d’una manera o altra hem tingut relació. I per altra part, de professorat, tant de companys de feina com d’altres amb els quals hem tingut relació en cursos de formació i en diferents trobades de comunicació de treballs d’investigació.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno