Ir al contenido

Dialnet


Some issues in public key cryptography: hard-core rpedicates, distributed protocols and functional encryption

 • Autores: Carla Ràfols Salvador
 • Directores de la Tesis: Maria Paz Morillo Bosch (dir. tes.)
 • Lectura: En la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ( España ) en 2011
 • Idioma: catalán
 • Tribunal Calificador de la Tesis: Vanesa Daza Fernández (presid.), Jorge Luis Villar Santos (secret.), Damien Vergnaud (voc.), María Bras Amorós (voc.), Dario Catalano (voc.)
 • Materias:
 • Resumen
  • Aquesta tesi presenta algunes contribucions en l'àrea dels fonaments de la criptografia i del xifrat funcional demostrablement segur.

   La primera contribució és en l'àrea dels predicats hard-core i consisteix en donar una prova alternativa de la seguretat dels bits interns de la preimatge de les permutacions amb trampa m'es comuns utilizant la metodologia basada en decodificació en llista d'Akavia, Goldwasser i Safra.

   La segona contribució és un estudi més detallat del problema de correcció d'errors del codi de Reed-Solomon a l'exponent, que sorgeix de manera natural en molts protocols criptogràfics de llindar. Més generalment, estudiem el problema de correcció d'aquest codi quan està xifrat amb una funció unidireccional.

   Demostrem que la correcció d'errors eficient és possible quan la funcié unidireccional té certes propietats homomòrfiques.

   També donem evidència parcial que indica que el nostre resultat és òptim en el sentit que la correcció eficient quan el codi està xifrat és difícil si la funció unidireccional en qüestió no té aquestes propietats homomòrfiques. Els nostres resultats estan inspirats en un treball anterior de Peikert del 2006.

   La tercera contribució és en el domini del xifrat basat en identitats, en el qual demostrem que qualsevol esquema que sigui segur sota atacs de missatge en clar escollit selectius i que sigui anònim sota atacs adaptatius, també es segur contra atacs de missatge en clar escollit adaptatius.

   L'última contribució és el disseny del primer esquema basat en atributs que produeix textos xifrats de mida constant i que admet polítiques de xifrat de llindar no trivials. El nostre resultat està inspirat en l'esquema de llindar dinàmic de Delerablée i Pointcheval.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno