Ir al contenido

Dialnet


La obsolescencia “programada” de la escuela pública: redes, contratos y costos de transacción. La gestión por programas focales condicionados y transferencias monetarias en educación.

 • Autores: Ivonne Alejandra Ines Dufour
 • Directores de la Tesis: Francesc Xavier Rambla (dir. tes.)
 • Lectura: En la Universitat Autònoma de Barcelona ( España ) en 2016
 • Idioma: español
 • Materias:
 • Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en:  TESEO  TDX 
 • Resumen
  • L’escola pública va donar a l’Argentina un lloc de referencia a l’Amèrica Llatina per la seva ampla cobertura, la gratuïtat a tots els seus nivells i la prestació universal. Tanmateix, la reforma educativa implementada durant més de dues dècades va contribuir a transformar una societat amb mobilitat social en una societat fortament polaritzada. A les escoles públiques de gestió estatal i de gestió privada de baix cost es van introduir programes focalitzats en la lluita contra la pobresa i de transferències monetàries condicionades. Aquestes mesures han provocat pèrdua de benestar sòcio-educatiu, un considerable augment dels costos de transacció i una precarització del treball docent.Els resultats d’aquesta recerca indiquen que els docents mantenen una percepció que afavoreix l’estereotip de l’escola pública, tot i les sistemàtiques intervencions gestades per la introducció dels programes focalitzats i de transferències monetàries condicionals, els quals restringeixen el seu marge d’actuació i alteren el sentit de l’escola. Els docents en la quotidinanitat s’apropien de la incerteza i no pas de la gestió per programes homologable a la gestió empresarial.Aquesta troballa mostra que la combinació dels intents mercantilitzadors amb els programes focalitzats no repara les desigualtats educatives, ans al contrari, les manté o les incrementa per l’augment del cost de transacció i la pèrdua de capacitat institucional. Les expressions de mercantilització es concreten en els àmbits d’assessorament en el seguiment i l’avaluació de programes focalitzats i de transferències monetàries de xarxes de prestadors contractats pel Ministeri d’Educació Nacional. Thanks to universal coverage and free-of-cost access, by the middle of the twentieth century Argentina became a reference of public schooling in Latin America. However, in the nineties an educational reform was implemented that transformed a society with social mobility into a polarised society. Afterwards, new reforms associated market-driven delivery with the extension of compulsory education. Moreover, a series of policies have aggravated the problem. Simultaneously, an array of programmes have been launched in order to target pedagogic innovation to poverty alleviation. Conditional cash transfers have also been delivered to the families attending vulnerable public and low-fee private schools. These programmes have provoked perverse effects such as loss of educational well-being, increase of transaction costs, and worsening labour conditions for teachers. The study finds out that teachers maintain a deep ideal of public schooling. Instead of the managerial view of school organisation these policies bring about, teachers prioritise the inevitable uncertainty. In fact, they have to respond to material deprivation and educational disadvantage with a complex array of initiatives that seldom provide substantial resources and sound solutions. The point is that the Ministry of Education hires external consultants who advice schools on targeted pedagogic intervention and conditional cash transfers, thus introducing market-driven mechanisms into public schooling. A network of policy actors underpin these policies to the extent that some international organisations recommend these programmes and the involved private consultants gather in firms and non-profits that create their own lobbies. Albeit peripheral, public-private partnerships transform the service and exacerbate the current disparity and fragmentation.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno