Ayuda
Ir al contenido

Dialnet


Economia per a enginyers/es

Imagen de portada del libro Economia per a enginyers/es

Información General

Resumen

  • En aquesta guia, adreçada a estudiants d’enginyeria, trobareu conceptes teòrics que us ajudaran a conèixer el funcionament de l’entorn econòmic de l’empresa. Amb el suport de la premsa econòmica, s’analitza el macro i microentorn, indicadors de producció, renda, benestar social, mercat laboral i competitivitat, així com el paper que juga la política econòmica en la vida de les empreses.

Otros catálogos


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

  • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno