Ayuda
Ir al contenido

Dialnet


Cartes del soldat Josep Fortuny Pons, de Vilallonga del Camp, mort al front de l'Ebre (1938)

  • Autores: Josep Maria-Tomàs Grau Pujol, Pilar Riera Fortuny
  • Localización: Estudis de Constantí, ISSN 2013-9322, Nº. 36, 2020, págs. 147-160
  • Idioma: catalán
  • Enlaces
  • Resumen
    • Presentació de l'epistolari del soldat republicà Josep Fortuny que tramet a la seva família de Vilallonga del Camp. Prèvia instrucció militar a Cambrils i Sitges, lluità a la Batalla de l'Ebre, on moriria el juliol de 1938. El contingut de les cartes es centra bàsicament en comentar aspectes de la vida quotidiana al campament, l'alimentació i l'ocupació dels temps lliure (cinema i futbol), a banda d'interessar-se per la situació dels parents i amics, a fi de no perdre els llaços afectius amb la rereguarda.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

  • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno