Ayuda
Ir al contenido

Dialnet


Resposta a un qüestionari per correu sobre alimentació

  1. [1] Generalitat de Catalunya

   Generalitat de Catalunya

   Barcelona, España

 • Localización: Annals de Medicina, ISSN-e 2013-7109, ISSN 0210-7465, Vol. 72, Nº. 7, 1986, págs. 180-182
 • Idioma: catalán
 • Enlaces

Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno