Ir al contenido

Dialnet


La investigació sobre la promoció de la lectura en la 2.0 Anàlisi de casos

 • Autores: Maite Monar van Vliet, Gemma Lluch
 • Localización: Caplletra: revista internacional de filología, ISSN 0214-8188, Nº. 59, 2015, págs. 99-119
 • Idioma: catalán
 • Enlaces
 • Resumen
  • L’article presenta l’estudi de tres casos, experiències reals de promoció de la lectura amb l’ús de tecnologia virtual en centres escolars valencians durant tot el curs 2010-2011. La metodologia utilitzada segueix un enfocament bàsicament qualitatiu i secundàriament d’investigació-acció, ja que les dades resultants han estat utilitzades pels mediadors per millorar-ne la pràctica. Concretament, l’estudi dels tres casos es fa des de l’observació participant per a la recollida de dades que es completa amb l’entrevista, les històries de vida, el relat de vida i el qüestionari.

   Finalment, s’hi aplica el grup de discussió per a l’anàlisi i la interpretació i la triangulació com a mètode d’avaluació


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

 • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno